tượng phật di lặc cưỡi thiềm thừ, tượng thần tài cưỡi cóc 3 chân

Tượng phật di lặc cưỡi thiềm thừ cóc 3 chân cầu tài lộc

1,890,000 

Mô tả

Tượng phật di lặc cưỡi thiềm thừ cóc 3 chân cầu tài lộc. Tượng thờ cúng cầu tài lộc, trang trí nội thất, trang trí xe ô tô.

Kích thước: Cao 15cm.

Chất liệu: Đồng đúc; mạ vàng 18k

tượng phật di lặc cưỡi thiềm thừ, tượng thần tài cưỡi cóc 3 chân tượng phật di lặc cưỡi thiềm thừ, tượng thần tài cưỡi cóc 3 chân 3 tượng phật di lặc cưỡi thiềm thừ, tượng thần tài cưỡi cóc 3 chân 1 tượng phật di lặc cưỡi thiềm thừ, tượng thần tài cưỡi cóc 3 chân 2