tượng phật di lặc bằng đồng ngồi ngai rồng

Tượng phật di lặc bằng đồng ngồi ngai rồng

950,000 

Mô tả

Tượng phật di lặc bằng đồng ngồi ngai rồng chữ phúc, tay cầm kim nguyên bảo (thỏi vàng).

Kích thước: cao 15cm, rộng 13cm.

Chất liệu: đồng vàng.

tượng phật di lặc bằng đồng ngồi ngai rồng tượng phật di lặc bằng đồng ngồi ngai rồng chữ phúc tượng phật di lặc bằng đồng ngồi ngai rồng bê thỏi vàng tượng phật di lặc bằng đồng ngồi ngai rồng dâng tiền vàng