Tượng phật bà thiên thủ thiên nhãn cao 25cm hun giả cổ

Tượng phật bà thiên thủ thiên nhãn cao 25cm hun giả cổ

2,500,000 

Mô tả

Tượng phật bà thiên thủ thiên nhãn cao 25cm hun giả cổ.

Chất liệu: Đồng vàng hun nâu đen.

 

Tượng phật bà thiên thủ thiên nhãn cao 25cm hun giả cổ

 

Tượng phật bà thiên thủ thiên nhãn cao 25cm hun giả cổ