Tượng Phật Bà Tây Tạng,Cao 20cm, Phật bà Mật Tông,Phật Tada,phái Mật Tông
Tượng Phật Bà Tây Tạng,Cao 20cm, Phật bà Mật Tông,Phật Tada,phái Mật TôngTượng Phật Bà Tây Tạng,Cao 20cm, Phật bà Mật Tông,Phật Tada,phái Mật TôngTượng Phật Bà Tây Tạng,Cao 20cm, Phật bà Mật Tông,Phật Tada,phái Mật Tông

Tượng Phật Bà tây tạng 4 tay cao 20cm bằng đồng

890,000 

Tượng Phật Bà Tây Tạng, Phật bà Mật Tông, phật pháp Mật Tông

Chất liệu đồng giả cổ

Kích thước cao 20cm

còn 10 hàng

Mô tả sản phẩm

Tượng Phật Bà Tây Tạng, Phật bà Mật Tông, phật pháp Mật Tông

Chất liệu đồng giả cổ

Kích thước cao 20cm

Tượng đúc theo 6 thế thiền và bắt quyết.