Tượng Phật Ba mặt Tây tạng cao 50cm

Tượng Phật Ba mặt Tây tạng cao 50cm

5,500,000 

Tượng mật tông, Tara, tượng phật bà, tượng phật ba mặt, tượng phật thờ, tượng phật đồng

Cao 50cm, chất liệu đồng giả cổ

còn 1 hàng

Mô tả

Tượng mật tông, Tara, tượng phật bà, tượng phật ba mặt, tượng phật thờ, tượng phật đồng

Cao 50cm, chất liệu đồng giả cổ