Tượng phận thích ca cao 50cm bằng đồng

Tượng phận thích ca mâu ni cao 50cm bằng đồng

6,000,000 

Mô tả

Tượng phận thích ca mâu ni cao 50cm bằng đồng.

Chất liệu: Đồng vàng đúc thủ công mỹ nghệ.

Kích thước: cao 50cm, đế rộng 50cm.

 

Tượng phận thích ca cao 50cm bằng đồng

 

Tượng phận thích ca mâu ni cao 50cm bằng đồng

 

Tượng phận thích ca mâu ni cao 50cm bằng đồng

 

Tượng phận thích ca mâu ni cao 50cm bằng đồng