tượng ông địa bằng đồng, tượng thổ địa cưỡi hổ

Tượng ông địa bằng đồng, tượng thổ địa cưỡi hổ 15cm

950,000 

Mô tả

Tượng ông địa bằng đồng, tượng thổ địa cưỡi hổ.

Kích thước: cao 15cm, rộng 15cm.

Chất liệu: Đồng vàng đúc thủ công.

 

tượng ông địa bằng đồng, tượng thổ địa cưỡi hổ

 

tượng ông địa bằng đồng, tượng thổ địa cưỡi hổ

 

tượng ông địa bằng đồng, tượng thổ địa cưỡi hổ