Tượng đức mẹ Maria bế con, tượng đồng nghệ thuật Mẹ Maria
Tượng đức mẹ Maria bế con, tượng đồng nghệ thuật Mẹ MariaTượng đức mẹ Maria bế con, tượng đồng nghệ thuật Mẹ MariaTượng đức mẹ Maria bế con, tượng đồng nghệ thuật Mẹ MariaTượng đức mẹ Maria bế con, tượng đồng nghệ thuật Mẹ Maria

Tượng đức mẹ Maria bế con, tượng đồng nghệ thuật Mẹ Maria

2,800,000 

Tượng đức mẹ Maria bồng con, tượng đồng nghệ thuật Mẹ Maria

Kích thước: Cao 23cm

Chất liệu: Đồng vàng 

Qui cách: Đúc công nghệ cao tinh xảo, sắc nét

còn 5 hàng

Mô tả sản phẩm

Tượng đức mẹ Maria bồng con, tượng đồng nghệ thuật Mẹ Maria

Kích thước: Cao 23cm

Chất liệu: Đồng vàng 

Qui cách: Đúc công nghệ cao tinh xảo, sắc nét