Tượng rùa đầu rồng cõng hồ lô 13cm

Tượng rùa đầu rồng cõng hồ lô 13cm

750,000 

Tượng rùa đầu rồng cõng hồ lô 13cm phong thủy chiêu tài

Kích thước: cao 13cm
Chất liệu: Đồng vàng 

Mô tả

Tượng rùa đầu rồng cõng hồ lô 13cm phong thủy chiêu tài

Kích thước: cao 13cm
Chất liệu: Đồng vàng