Tượng Khổng Minh cao 40cm, Gia Cát Lượng, Zhu Ge Liang
Tượng Khổng Minh cao 40cm, Gia Cát Lượng, Zhu Ge LiangTượng Khổng Minh cao 40cm, Gia Cát Lượng, Zhu Ge LiangTượng Khổng Minh cao 40cm, Gia Cát Lượng, Zhu Ge Liang

Tượng Khổng Minh cao 40cm, Tượng Gia Cát Lượng

2,800,000 

Tượng Khổng Minh cao 40cm, Tượng Gia Cát Lượng

Chất liệu: Đồng đỏ mắt cua

Kích thước: Cao 40cm

còn 5 hàng

Mô tả sản phẩm

Tượng Khổng Minh cao 40cm, Tượng Gia Cát Lượng

Chất liệu: Đồng đỏ mắt cua

Kích thước: Cao 40cm

 

Xuất xứ: www.mynghevietnam.com