Tượng Khổng Minh cao 50cm, Tượng đồng Gia Cát Lượng, Gia Cát Khổng Minh

Tượng Khổng Minh cao 50cm, tượng đồng Gia Cát Lượng phong thủy

2,990,000 

Tượng Khổng Minh cao 50cm, Tượng đồng Gia Cát Lượng, Gia Cát Khổng Minh, zhu ge liang

Chất liệu: Đồng vàng, Đồng đỏ mắt cua

Kích thước: Cao 50cm

còn 4 hàng

Mô tả

Tượng Khổng Minh cao 50cm, Tượng đồng Gia Cát Lượng, Gia Cát Khổng Minh, zhu ge liang

Chất liệu: đồng vàng, Đồng đỏ mắt cua

Kích thước: Cao 50cm

 

Xuất xứ: www.mynghevietnam.com