Tượng Khổng Minh, Khảm Tam khí, Cao 72cm, Tượng đồng, Tam khí

Tượng đồng Khổng Minh khảm bạc tam khí 72cm

9,000,000 

Tượng đồng Khổng Minh – Gia Cát Lượng được đúc từ đồng đỏ nguyên chất
Kích thước: Cao 55cm, cao 72cm

Qui cách: Khảm bạc mỹ nghệ

còn 5 hàng

Mô tả

 Tượng đồng Khổng Minh – Gia Cát Lượng được đúc từ đồng đỏ nguyên chất

Kích thước: Cao 50cm, cao 72cm

Qui cách: Khảm bạc mỹ nghệ


 

 

Gia Cát Lượng (tiếng Hán:; bính âm: Zhūge Liàng) (181-234) là vị quân sư và đại thần của nước Thục thời hậu Hán. Ông là một chính trị gia, nhà quân sự, học giả, kỹ sư lỗi lạc. Trong quân sự, ông đã tạo ra các chiến thuật như: Bát trận đồ (Hình vẽ tám trận), Liên nỏ (Nỏ Liên Châu, tên bắn ra liên tục), Mộc ngưu lưu mã (trâu gỗ ngựa máy ). Tương truyền ông còn là người chế ra đèn trời (Khổng Minh đăng) và món bánh bao. Gia Cát Lượng được biết tới nhiều qua tác phẩm Tam Quốc Diễn Nghĩa.

Tượng khổng minh lúc chưa chạm khảm tam khí, ngũ sắc