Tượng khổng minh cao 50cm giả cổ

Tượng khổng minh cao 50cm giả cổ

3,500,000 

Mô tả

Tượng khổng minh cao 50cm giả cổ

Chất liệu: đồng vàng giả cổ nâu.

 

 

Tượng khổng minh cao 50cm giả cổ

 

Tượng khổng minh cao 50cm giả cổ