tượng gà mái gia đình ngồi tiền vàng 18cm
tượng gà mái gia đình ngồi tiền vàng 18cmtượng gà mái gia đình ngồi tiền vàng 18cmtượng gà mái gia đình ngồi tiền vàng 18cm

tượng gà mái gia đình ngồi tiền vàng 18cm

990,000 

Mô tả sản phẩm

tượng gà mái gia đình ngồi tiền vàng 18cm, tượng gà mẹ con, tượng gà đẻ con nằm trên thỏi vàng kim nguyên bảo.

Chất liệu: Đồng vàng

Kích thước: Dài 18cm, cao 18cm.

 

 

tượng gà mái gia đình ngồi tiền vàng 18cm

tượng gà mái gia đình ngồi tiền vàng 18cm

tượng gà mái gia đình ngồi tiền vàng 18cm

tượng gà mái gia đình ngồi tiền vàng 18cm

tượng gà mái gia đình ngồi tiền vàng 18cm