Tượng dê đồng phong thủy đứng trên 12 con giáp

Tượng dê đồng phong thủy đứng trên 12 con giáp

1,650,000 

Tượng dê năm mới ất mùi 2015, Tượng dê đồng phong thủy đứng trên 12 con giáp, mang lại tài lộc và may mắn

Kích thước: cao 25cm

Chất liệu: Đồng vàng

còn 2 hàng

Mô tả

Tượng dê năm mới ất mùi 2015, Tượng dê đồng phong thủy đứng trên 12 con giáp, mang lại tài lộc và may mắn

Kích thước: cao 25cm

Chất liệu: Đồng vàng

Dê, tượng dê, tượng dê đồng, tượng dê phong thủy

Dê, tượng dê, tượng dê đồng, tượng dê phong thủy

Dê, tượng dê, tượng dê đồng, tượng dê phong thủy

Dê, tượng dê, tượng dê đồng, tượng dê phong thủy