Tượng đầu voi,tượng đứng,Tượng thần tài, tượng thần tài mật tông, tara

Tượng đầu voi thần tài, tượng thần tài mật tông, tara

1,890,000 

Tượng đầu voi,tượng đứng,Tượng thần tài, tượng thần tài mật tông, tara

Kích thước: Cao 25cm, rộng 15cm

Chất liệu: Đồng vàng

gold, wine
 

còn 1 hàng

Mô tả

Tượng đầu voi,tượng đứng,Tượng thần tài, tượng thần tài mật tông, tara

Kích thước: Cao 25cm, rộng 15cm

Chất liệu: Đồng vàng