tượng đạt ma sư tổ ngồi thiền 20cm giả cổ

Tượng đạt ma sư tổ ngồi thiền 20cm đồng giả cổ

1,600,000 

Mô tả

Tượng đạt ma sư tổ ngồi thiền 20cm đồng giả cổ. Tượng dành cho phái Thiền tông.

Chất liệu: Đồng giả cổ.

Kích thước: Cao 20cm, rộng 20cm.

 

tượng đạt ma sư tổ ngồi thiền 20cm giả cổ
Mẫu tượng làm mặt màu xanh.

 

 

tượng đạt ma sư tổ ngồi thiền 20cm giả cổ

tượng đạt ma sư tổ ngồi thiền 20cm giả cổ

tượng đạt ma sư tổ ngồi thiền 20cm giả cổ

tượng đạt ma sư tổ ngồi thiền 20cm giả cổ
Mẫu tượng làm mặt màu vàng cao 30cm.