Tượng đại tướng Võ Nguyên Giáp để bàn bằng đồng

Tượng đại tướng Võ Nguyên Giáp để bàn bằng đồng

1,300,000 

Mô tả

Tượng đại tướng Võ Nguyên Giáp để bàn bằng đồng.

Chất liệu: Đồng vàng thanh khiết.

Kích thước: Cao 10cm

Sản phẩm gồm tượng đồng và đế gỗ.

 

Tượng đại tướng Võ Nguyên Giáp để bàn bằng đồng

 

Tượng đại tướng Võ Nguyên Giáp để bàn bằng đồng

 

Tượng đại tướng Võ Nguyên Giáp để bàn bằng đồng

 

Tượng đại tướng Võ Nguyên Giáp để bàn bằng đồng

 

Tượng đại tướng Võ Nguyên Giáp để bàn bằng đồng