Tượng chuột đồng ôm tiền 15cm

Tượng chuột đồng ôm tiền 15cm

680,000 

Tượng chuột đồng ôm tiền

kích thước: 15cm

Chất liệu: Đồng vàng

còn 14 hàng

Mô tả

Tượng chuột đồng ôm tiền

kích thước: 15cm

Chất liệu: Đồng vàng