tượng chúa giê su cứu thế cao 12cm

Tượng chúa giê su cứu thế cao 12cm

550,000 

Mô tả

Tượng chúa giê su cứu thế cao 12cm.

Chất liệu: Đồng vàng, đúc hút chân không.

 

tượng chúa giê su cứu thế cao 12cm

 

tượng chúa giê su cứu thế cao 12cm

 

tượng chúa giê su cứu thế cao 12cm

 

tượng chúa giê su cứu thế cao 12cm