tượng chó đồng phong thủy dẵm ngọc cao 36cm

Tượng chó đồng phong thủy dẵm ngọc cao 30cm

2,800,000 

Mô tả

Tượng chó đồng phong thủy dẵm ngọc cao 30cm.

Chất liệu: Đồng vàng.

 

tượng chó đồng phong thủy dẵm ngọc cao 36cm

 

tượng chó đồng phong thủy dẵm ngọc cao 36cm

 

tượng chó đồng phong thủy dẵm ngọc cao 36cm

 

tượng chó đồng phong thủy dẵm ngọc cao 36cm