tượng chó đồng ngồi tiền vàng 20cm

Tượng chó đồng ngồi tiền vàng 20cm

950,000 

Mô tả

Tượng chó đồng ngồi tiền vàng 20cm.

Chất liệu: đồng đúc.

 

tượng chó đồng ngồi tiền vàng 20cm

 

tượng chó đồng ngồi tiền vàng 20cm

 

tượng chó đồng ngồi tiền vàng 20cm

 

tượng chó đồng ngồi tiền vàng 20cm