Tượng cá heo đồng, tượng trang trí nghệ thuật

Tượng cá kiếm đồng, tượng trang trí nghệ thuật

6,800,000 

Tượng cá heo đồng, tượng trang trí nghệ thuật, tượng đúc công nghệ cao đồng nguyên chất

Kích thước: Cao 70cm

Chất liệu: đồng vàng nguyên chất, đúc máy công nghiệp sắc nét

còn 5 hàng

Mô tả

Tượng cá heo đồng, tượng trang trí nghệ thuật, tượng đúc công nghệ cao đồng nguyên chất

Kích thước: Cao 70cm

Chất liệu: đồng vàng nguyên chất, đúc máy công nghiệp sắc nét

Thời gian đặt hàng: 10 ngày (quý khách vui lòng gọi trước cho sản phẩm này)

Tượng cá heo đồng, tượng trang trí nghệ thuật, tượng đúc, cá heo đẹp, dophil

Tượng cá heo đồng, tượng trang trí nghệ thuật, tượng đúc, cá heo đẹp, dophil

Tượng cá heo đồng, tượng trang trí nghệ thuật, tượng đúc, cá heo đẹp, dophil

Tượng cá heo đồng, tượng trang trí nghệ thuật, tượng đúc, cá heo đẹp, dophin

Tượng cá heo đồng, tượng trang trí nghệ thuật, tượng đúc, cá heo đẹp, dophil