tượng bồ tát tứ thủ ngồi phượng hoàng cao 28cm

Tượng bồ tát tứ thủ ngồi phượng hoàng cao 28cm

2,200,000 

Mô tả

Tượng bồ tát tứ thủ ngồi phượng hoàng cao 28cm.

Chất liệu: Đồng vàng.

 

 

tượng bồ tát tứ thủ ngồi phượng hoàng cao 28cm

 

tượng bồ tát tứ thủ ngồi phượng hoàng cao 28cm

 

tượng bồ tát tứ thủ ngồi phượng hoàng cao 28cm

 

tượng bồ tát tứ thủ ngồi phượng hoàng cao 28cm