tượng bác hồ toàn thân vẫy tay chào 40cm

Tượng bác hồ toàn thân vẫy tay chào 40cm

2,500,000 

Mô tả

Tượng bác hồ toàn thân vẫy tay chào 40cm.

Chất liệu: đồng vàng đúc thủ công mỹ nghệ.

Kích thước: cao 40cm tổng thể.

 

tượng bác hồ toàn thân vẫy tay chào 40cm

tượng bác hồ toàn thân vẫy tay chào 40cm

 

tượng bác hồ toàn thân vẫy tay chào 40cm

 

tượng bác hồ toàn thân vẫy tay chào 40cm