Tượng Bác Hồ ngồi đọc báo,cao 43cm,đồng đỏ,tượng Bác Hồ

Tượng Bác Hồ ngồi đọc báo cao 43cm, tượng đồng đỏ

3,950,000 

Tượng Bác Hồ ngồi đọc báo,cao 43cm,đồng đỏ,tượng Bác Hồ

Kích thước: Cao 43cm

Chất liệu: Đồng đỏ

Mô tả

Tượng Bác Hồ ngồi đọc báo,cao 43cm , tượng Bác Hồ toàn thân

Kích thước: Cao 43cm

Chất liệu: Đồng đỏ