Tượng đồng Bác Hồ cao 40cm, tượng nửa người bán thân

Tượng đồng Bác Hồ cao 40cm đồng đỏ mẫu chuẩn quốc gia

3,900,000 

Sản xuất Tượng đồng Bác Hồ cao 40cm, tượng nửa người bán thân, tượng chân dung bác hồ làm quà tặng

Chất liệu: Đồng vàng

Chiều cao 40cm, chiều rộng 25cm

còn 2 hàng

Mô tả

Sản xuất Tượng đồng Bác Hồ cao 40cm, tượng nửa người bán thân, tượng chân dung bác hồ làm quà tặng

Chất liệu: Đồng vàng

Chiều cao 40cm, chiều rộng 25cm