Tranh Đồng - Tứ Quý Ngọc Đường (tùng cúc trúc mai)

Tranh đồng Tứ Quý Ngọc Đường (hạc tùng cúc trúc mai)

3,500,000 

Tranh Đồng – Tứ Quý Ngọc Đường (tùng cúc trúc mai), tranh phong thủy, tranh đồng nghệ thuật

Chất liệu đồng vàng nguyên chất

kích thước 75x150cm, 85x163cm, 1mx1,8m

còn 5 hàng

Mô tả

Tranh Đồng – Tứ Quý Ngọc Đường (tùng cúc trúc mai), tranh phong thủy, tranh đồng nghệ thuật

Chất liệu đồng vàng nguyên chất

kích thước 75x150cm, 85x163cm, 1mx1,8m