Tranh thuận buồm xuôi gió, tranh đồng thuyền buồm 1m5
Tranh thuận buồm xuôi gió, tranh đồng thuyền buồm 1m5Tranh thuận buồm xuôi gió, tranh đồng thuyền buồm 1m5Tranh thuận buồm xuôi gió, tranh đồng thuyền buồm 1m5

Tranh thuận buồm xuôi gió, tranh đồng thuyền buồm 1m5

4,500,000 

Tranh thuận buồm xuôi gió, tranh đồng thuyền buồm 1m5, tranh đồng phong thủy, tranh đồng xâm đại bái

Kích thước: 75x150cm

Khung gỗ thịt hoa văn hạt vòng quanh

còn 1 hàng

Mô tả sản phẩm

Tranh thuận buồm xuôi gió, tranh đồng thuyền buồm 1m5, tranh đồng phong thủy, tranh đồng xâm đại bái

Kích thước: 75x150cm

Khung gỗ thịt hoa văn hạt vòng quanh