Tranh đồng Rồng cuốn ngọc 1m6 đồng vàng
Tranh đồng Rồng cuốn ngọc 1m6 đồng vàngTranh đồng Rồng cuốn ngọc 1m6 đồng vàngTranh đồng Rồng cuốn ngọc 1m6 đồng vàng

Tranh đồng Rồng cuốn ngọc 1m6 đồng vàng

6,500,000 

Tranh rồng vờn cầu, tranh rồng củng cố quyền lực, tranh phong thủy, tranh đồng phong thủy

Kích thước: 1m6

Chất liệu: đồng vàng gò nổi 3D

còn 1 hàng

Mô tả sản phẩm

Tranh rồng vờn cầu, tranh rồng củng cố quyền lực, tranh phong thủy, tranh đồng phong thủy

Kích thước: 1m6

Chất liệu: đồng vàng gò nổi 3D