Tượng dê đồng cõng kim nguyên bảo đứng gậy như ý

Tượng dê đồng cõng kim nguyên bảo đứng gậy như ý

2,800,000 

Công ty bán tượng dê đồng cõng kim nguyên bảo đứng gậy như ý, tượng dê phong thủy bằng đồng vàng làm quà tặng 2015

Chất liệu: Đồng vàng

Kích thước: cao 30cm

còn 2 hàng

Mô tả

Tượng dê đồng cõng kim nguyên bảo đứng gậy như ý, tượng dê phong thủy bằng đồng vàng làm quà tặng 2015

Chất liệu: Đồng vàng

Kích thước: cao 30cm

dê, tượng dê, tượng dê đồng, tượng dê phong thủy

dê, tượng dê, tượng dê đồng, tượng dê phong thủy

dê, tượng dê, tượng dê đồng, tượng dê phong thủy