Tê Giác đồng, tê giác phong thủy, linh vật phong thủy, đồ phong thủy, tượng phong thủy
Tê Giác đồng, tê giác phong thủy, linh vật phong thủy, đồ phong thủy, tượng phong thủyTê Giác đồng, tê giác phong thủy, linh vật phong thủy, đồ phong thủy, tượng phong thủyTê Giác đồng, tê giác phong thủy, linh vật phong thủy, đồ phong thủy, tượng phong thủy

Tượng tê giác đồng, tê giác phong thủy đồng giả cổ

880,000 

Tê Giác đồng, Tượng đông, tê giác phong thủy, linh vật phong thủy, đồ phong thủy, tượng phong thủy

Dài 20cm

Chất liệu: Đồng giả cổ

còn 10 hàng

Mô tả sản phẩm

Tê Giác đồng, Tượng đông, tê giác phong thủy, linh vật phong thủy, đồ phong thủy, tượng phong thủy

Dài 20cm

Chất liệu: Đồng giả cổ