Tượng Tam thánh, Tam thế Phật, cao 20cm

Tượng Tam thánh tây phương, tam thế phật cao 20cm

1,300,000 

Tượng Tam thánh, Tam thế Phật, tượng phật bằng đồng

Kích thước: cao 20cm

Chất liệu: Đồng giả cổ

còn 1 hàng

Mô tả

Tượng Tam thánh, Tam thế Phật, tượng phật bằng đồng

Kích thước: cao 20cm

Chất liệu: Đồng giả cổ