Rùa phong thủy, quy rùa bằng đồng dài 12cm

Rùa phong thủy, quy rùa bằng đồng dài 12cm

380,000 

Rùa phong thủy, quy rùa bằng đồng dài 12cm, vật phẩm phong thủy chấn yểm, linh vật biểu hiện sự trường thọ

còn 2 hàng

Mô tả

Rùa phong thủy, quy rùa bằng đồng dài 12cm, vật phẩm phong thủy chấn yểm, linh vật biểu hiện sự trường thọ

Rùa phong thủy, rùa đồng, Rùa

Rùa phong thủy, rùa đồng, Rùa

Rùa phong thủy, rùa đồng, Rùa