Phù điêu quan thế âm bồ tát bằng đồng

Phù điêu quan thế âm bồ tát bằng đồng đk 20cm

1,500,000 

Mô tả

Phù điêu quan thế âm bồ tát bằng đồng.

Kích thước: đk 20cm.

Chất liệu: Đồng giả cổ. Đúc nguyên khối.

 

Phù điêu quan thế âm bồ tát bằng đồng

 

Phù điêu quan thế âm bồ tát bằng đồng

 

Phù điêu quan thế âm bồ tát bằng đồng