phù điêu chủ tịch hồ chí minh, chân dung bác hồ bằng đồng 1

Phù điêu chủ tịch hồ chí minh, chân dung bác hồ bằng đồng

5,300,000 

Mô tả

Phù điêu chủ tịch hồ chí minh, chân dung bác hồ bằng đồng.

Chế tác bằng chất liệu Đồng vàng nguyên tấm nhập từ Hàn Quốc.

Kích thước: Đk 100cm, và theo yêu cầu quý khách.

 

phù điêu chủ tịch hồ chí minh, chân dung bác hồ bằng đồng 3 phù điêu chủ tịch hồ chí minh, chân dung bác hồ bằng đồng 1 phù điêu chủ tịch hồ chí minh, chân dung bác hồ bằng đồng