Phật Di Lặc,Cưỡi trâu,tượng phật di lặc,bằng đồng,cao 25cm

Tượng Phật Di Lặc Cưỡi trâu bằng đồng cao 25cm

2,500,000 

Phật Di Lặc,Cưỡi trâu,tượng phật di lặc,bằng đồng

Kích thước: cao 25cm

còn 3 hàng

Mô tả

Phật Di Lặc,Cưỡi trâu,tượng phật di lặc,bằng đồng

Kích thước: cao 25cm