Phật Di Lặc,Cưỡi trâu,tượng phật di lặc,bằng đồng,cao 25cm
Phật Di Lặc,Cưỡi trâu,tượng phật di lặc,bằng đồng,cao 25cmPhật Di Lặc,Cưỡi trâu,tượng phật di lặc,bằng đồng,cao 25cm

Tượng Phật Di Lặc Cưỡi trâu bằng đồng cao 25cm

2,500,000 

Phật Di Lặc,Cưỡi trâu,tượng phật di lặc,bằng đồng

Kích thước: cao 25cm

còn 3 hàng

Mô tả sản phẩm

Phật Di Lặc,Cưỡi trâu,tượng phật di lặc,bằng đồng

Kích thước: cao 25cm