Phật bà bắt quyết, phật mật tông, tara

Phật bà mật tông, tara bắt quyết 50cm

5,000,000 

Phật bà bắt quyết, phật mật tông, tara, phật bà tây tạng

Cao 50cm

Chất liệu: Đồng giả cổ

còn 1 hàng

Mô tả

Phật bà bắt quyết, phật mật tông, tara, phật bà tây tạng

Cao 50cm

Chất liệu: Đồng giả cổ