Mặt trống đồng đúc bằng đồng đỏ đk 80cm

Mặt Trống đồng Đúc, Trống đồng Việt Nam, Trống đồng Đông Sơn, đúc bằng đồng đỏ

Đường kính 40cm, bao gồm giá đỡ bằng gỗ

Chất liệu: đồng đỏ

Đọc tiếp