Mặt trống đồng bản đồ chế tác ăn mòn đồng 90cm

Mặt trống đồng bản đồ chế tác ăn mòn đồng 90cm

3,800,000 

Mô tả

Mặt trống đồng bản đồ chế tác ăn mòn đồng 90cm.

Chất liệu: Đồng vàng nguyên chất.

Đồng tấm nhập khẩu.

 

 

Mặt trống đồng bản đồ chế tác ăn mòn đồng 90cm

 

Mặt trống đồng bản đồ chế tác ăn mòn đồng 90cm

 

Mặt trống đồng bản đồ chế tác ăn mòn đồng 90cm

 

Mặt trống đồng bản đồ chế tác ăn mòn đồng 90cm

 

Mặt trống đồng bản đồ chế tác ăn mòn đồng 90cm