Mâm bồng, mâm ngũ quả, mâm bồng Long Phượng, mâm bày bàn thờ, mâm đồng

Mâm bồng hun đen, mâm ngũ quả bày bàn thờ bằng đồng

990,000 

Mâm bồng, mâm ngũ quả, mâm bồng Long Phượng, mâm bày bàn thờ, mâm đồng

còn 10 hàng

Mô tả

Mâm bồng, mâm ngũ quả, mâm bồng Long Phượng, mâm bày bàn thờ, mâm đồng

Đường kính: 25cm; 30cm; 35cm

Chất liệu: Đồng thanh khiết

Màu sắc: Màu đen và màu vàng