logo huy hiệu binh chủng công binh, quân đội hiệu bằng đồng
logo huy hiệu binh chủng công binh, quân đội hiệu bằng đồng 2logo huy hiệu binh chủng công binh, quân đội hiệu bằng đồng 3logo huy hiệu binh chủng công binh, quân đội hiệu bằng đồng 4logo huy hiệu binh chủng công binh, quân đội hiệu bằng đồng 1

Logo huy hiệu binh chủng công binh quân đội bằng đồng

45,000,000 

Mô tả sản phẩm

Chế tác và sản xuất logo huy hiệu binh chủng công binh, quân đội hiệu bằng đồng.

Kích thước: đk 2m

Chất liệu: Đồng

Qui cách: cắt ghép đồng bằng CNC chính xác và chi tiết.

logo huy hiệu binh chủng công binh, quân đội hiệu bằng đồng 4 logo huy hiệu binh chủng công binh, quân đội hiệu bằng đồng 3 logo huy hiệu binh chủng công binh, quân đội hiệu bằng đồng 2  logo huy hiệu binh chủng công binh, quân đội hiệu bằng đồng

 

 

 – Ngoài ra nhận đúc logo huy hiệu binh chủng công binh cài ngực cho các chiến sĩ.

logo huy hiệu binh chủng công binh, quân đội hiệu bằng đồng 1