Lọ hoa đồng, Tùng Hạc, lọ giả cổ xanh rêu, vật phẩm trang trí nội thất

Lọ hoa đồng, Tùng Hạc, lọ giả cổ xanh rêu, vật phẩm trang trí nội thất

1,800,000 

Lọ hoa đồng, Tùng Hạc, lọ giả cổ xanh rêu, vật phẩm trang trí nội thất,  đồ thờ, đồ thờ cúng

Kích thước: Cao 20cm

Chất liệu: đồng vàng giả cổ

còn 2 hàng

Mô tả

Lọ hoa đồng, Tùng Hạc, lọ giả cổ xanh rêu, vật phẩm trang trí nội thất,  đồ thờ, đồ thờ cúng

Kích thước: Cao 20cm

Chất liệu: đồng vàng giả cổ