Lọ hoa đồng khảm tam khí, Lọ Hoa tam khí, Lọ hoa khảm bạc

Lọ hoa đồng khảm tam khí, Lọ Hoa tam khí, Lọ hoa khảm bạc

23,000,000 

Lọ hoa đồng, Lọ hoa đồng khảm tam khí, Lọ Hoa tam khí, Lọ hoa khảm bạc, đồ thờ cúng

Kích thước: Cao 30cm; 40cm; 50cm; 60cm

Chất liệu: đồng đỏ khảm bạc, khảm tam khí

còn 2 hàng

Mô tả

Lọ hoa đồng, Lọ hoa đồng khảm tam khí, Lọ Hoa tam khí, Lọ hoa khảm bạc, đồ thờ cúng

Kích thước: Cao 30cm; 40cm; 50cm; 60cm

Chất liệu: đồng đỏ khảm bạc, khảm tam khí

 

Khảm các cảnh: Song long chầu nguyệt, Vinh Quy Bái Tổ,