Lọ hoa, bình hoa bằng đồng, đôi lục bình bày phòng khách

Lọ hoa, bình hoa bằng đồng, đôi lục bình bày phòng khách

7,500,000 

Sản xuất lọ hoa đồng, Lọ hoa, bình hoa bằng đồng, đôi lục bình bày phòng khách, lọ hoa cung tiến nhà chùa, đồ thờ cúng

Chiều cao 80cm, 100cm, 120cm

còn 1 hàng

Mô tả

Sản xuất lọ hoa đồng, Lọ hoa, bình hoa bằng đồng, đôi lục bình bày phòng khách, lọ hoa cung tiến nhà chùa, đồ thờ cúng

Chiều cao 80cm, 100cm, 120cm

chất liệu: Đồng vàng, đúc cảnh 4 mùa xuân hạ thu đông, bao gồm 4 loại cây quý: Tùng Cúc Trúc Mai