Chế tác Huy Hiệu Quân Đội, Huy hiẹu Công An, Huy hiệu Hải Quan Việt Nam
Chế tác Huy Hiệu Quân Đội, Huy hiẹu Công An, Huy hiệu Hải Quan Việt NamChế tác Huy Hiệu Quân Đội, bo tong tham muuChế tác Huy Hiệu Quân Đội, Huy hiẹu Công An, Huy hiệu Hải Quan Việt NamChế tác Huy Hiệu Quân Đội, Huy hiẹu Công An, Huy hiệu Hải Quan Việt Nam

Chế tác Huy Hiệu Quân Đội, Huy hiẹu Công An, Huy hiệu Hải Quan Việt Nam

1,500,000 

Chế tác Huy Hiệu Quân Đội, Huy hiẹu Công An, Huy hiệu Hải Quan Việt Nam, đúc và gò đồng

Kích thước: theo kích thước chuẩn

Chất liệu: Đồng vàng, bóng, sáng bền đẹp

còn 5 hàng

Mô tả sản phẩm

Chế tác Huy Hiệu Quân Đội, Huy hiẹu Công An, Huy hiệu Hải Quan Việt Nam, đúc và gò đồng

Kích thước: theo kích thước chuẩn

Chất liệu: Đồng vàng, bóng, sáng bền đẹp