hoành phi câu đối đồng, nơi bán hoành phi cuốn thư đồng, câu đối ốp cột

Hoành phi câu đối Vĩnh Miên Thế Trạch tiếng Việt

5,900,000 

Mô tả

Hoành phi câu đối Vĩnh Miên Thế Trạch tiếng Việt.

Kích thước: 80x1m55 – Câu đối 26x1m55.

Chất liệu: Đồng vàng nguyê chất

Chế tác theo mẫu tiếng Việt chân phương, gò nổi từ đồng tấm nhập ngoại.

 

hoành phi câu đối đồng, nơi bán hoành phi cuốn thư đồng, câu đối ốp cột
bộ hoành phi câu đối vĩnh miên thế trạch chạm đồng tinh xảo kiểu cuốn thư song long chầu nguyệt

 

hoành phi câu đối đồng, nơi bán hoành phi cuốn thư đồng, vĩnh miên thế trạch
Hoành phi song long chầu nguyệt bằng đồng Vĩnh Miên Thế Trạch.