Đỉnh Trầm hoa sen, đỉnh xông trầm

Đỉnh trầm hoa sen cao cấp 10cm

680,000 

Đỉnh Trầm hoa sen, đỉnh xông trầm, đỉnh đồng, đồ thờ cúng, đỉnh thờ

ĐK: 10cm

Chất liệu: Đồng mắt cua

Mô tả

Đỉnh Trầm hoa sen, đỉnh xông trầm, đỉnh đồng, đồ thờ cúng, đỉnh thờ.

ĐK: 10cm

Chất liệu: Đồng mắt cua

Đỉnh Trầm hoa sen, đỉnh xông trầm

Đỉnh Trầm hoa sen, đỉnh xông trầm

Đỉnh Trầm hoa sen, đỉnh xông trầm