Đỉnh Trầm hoa sen, đỉnh xông trầm
Đỉnh Trầm hoa sen, đỉnh xông trầmĐỉnh Trầm hoa sen, đỉnh xông trầmĐỉnh Trầm hoa sen, đỉnh xông trầm

Đỉnh trầm hoa sen cao cấp 10cm

680,000 

Đỉnh Trầm hoa sen, đỉnh xông trầm, đỉnh đồng, đồ thờ cúng, đỉnh thờ

ĐK: 10cm

Chất liệu: Đồng mắt cua

Mô tả sản phẩm

Đỉnh Trầm hoa sen, đỉnh xông trầm, đỉnh đồng, đồ thờ cúng, đỉnh thờ.

ĐK: 10cm

Chất liệu: Đồng mắt cua

Đỉnh Trầm hoa sen, đỉnh xông trầm

Đỉnh Trầm hoa sen, đỉnh xông trầm

Đỉnh Trầm hoa sen, đỉnh xông trầm