đỉnh đốt trầm quai rồng hoa văn cổ

đỉnh đốt trầm quai rồng cuốn hoa văn cổ

1,650,000 

Mô tả

đỉnh đốt trầm quai rồng cuốn hoa văn cổ.

Kích thước: Cao 25cm, đk 18cm.

Chất liệu: Đồng giả cổ.

 

đỉnh đốt trầm vòi quai rồng hoa văn cổ

 

đỉnh đốt trầm vòi quai rồng hoa văn cổ

 

đỉnh đốt trầm vòi quai rồng hoa văn cổ

 

đỉnh đốt trầm vòi quai rồng hoa văn cổ

 

đỉnh đốt trầm vòi quai rồng hoa văn cổ

 

đỉnh đốt trầm vòi quai rồng hoa văn cổ

 

đỉnh đốt trầm vòi quai rồng hoa văn cổ