đỉnh đốt trầm hương bằng đồng cửu long nhả khói
đỉnh đốt trầm hương bằng đồng cửu long nhả khóiđỉnh đốt trầm hương bằng đồng cửu long nhả khói 2đỉnh đốt trầm hương bằng đồng cửu long nhả khói 1đỉnh đốt trầm hương bằng đồng cửu long nhả khói 3đỉnh đốt trầm hương bằng đồng cửu long nhả khói 4đỉnh đốt trầm hương bằng đồng cửu long nhả khói 5

đỉnh đốt trầm hương bằng đồng cửu long nhả khói

850,000 

Mô tả sản phẩm

đỉnh đốt trầm hương bằng đồng cửu long nhả khói. Đỉnh đốt trầm 9 đầu rồng đúc tinh xảo.

Kích thước: Đk 12cm.

Chất liệu: Đồng giả cổ.

 

đỉnh đốt trầm hương bằng đồng cửu long nhả khói

 

đỉnh đốt trầm hương bằng đồng cửu long nhả khói 4

 

đỉnh đốt trầm hương bằng đồng cửu long nhả khói 3

 

đỉnh đốt trầm hương bằng đồng cửu long nhả khói 1

 

đỉnh đốt trầm hương bằng đồng cửu long nhả khói 2

 

đỉnh đốt trầm hương bằng đồng cửu long nhả khói 5
Dưới đáy được làm chiện giả cổ.